HOME  >  OFFICERS

OFFICERS

Trustees Kazumi Mochinaga President Nobuyuki Hiraizuml
  Itsuko Atsumi    
  Massahiro Sakamoto Directors Massaki Seo
  Shinji Fukukawa   Hiroshi Fukuda
  Kunihiko Aizaki   Tsutomu Tanaka
  Sakutaro Tanino   Yoshimasa Nishimura
  Hiromichi Toya   Naotaka Oki
  Masaki Orita   Hajime Kobayashi
  Sadaaki Numata   Michio Matsumoto
  Akira Shimazu   Kazumasa Oguro
  Shouhei Naito    
  Takashi Nakanomyou    
  Masakazu Hayashi Auditors Hiromu Fukada
  Masanori Miyauchi   MinoruIkeda
  Satoshi Kawamoto    
  Yoshiharu Otuka    
  Naoki Atsumi    
  Shigeki Morinobu    
  Hiroshi Ueno    
  Hiroshi Ishikawa    
  Tomiko Hiraizumi    

 

General Counsels Kiyoaki Kikuchi Advisors Hiroshi Kitamura
  Shigeru Koino   Michio Mizoguchi
  Shoichi Kajima   Yuji Tsushima
  Akira Niwa   Makoto Kuroda
      Makoto Utumi
      Noboru Hatakeyama
      Yoshihiko Iwamatsu
      Kenichi Ito
      Masahiro Akiyama
      Hajime Irisawa
      Ukeru Magosaki