HOME  >  OFFICERS

OFFICERS

Trustees Itsuko Atsumi President Nobuyuki Hiraizuml
  Massahiro Sakamoto    
  Shinji Fukukawa Directors Massaki Seo
  Kunihiko Aizaki   Hiroshi Fukuda
  Sakutaro Tanino   Tsutomu Tanaka
  Hiromichi Toya   Yoshimasa Nishimura
  Masaki Orita   Naotaka Oki
  Sadaaki Numata   Hajime Kobayashi
  Akira Shimazu   Michio Matsumoto
  Shouhei Naito   Kazumasa Oguro
  Takashi Nakanomyou    
  Masakazu Hayashi    
  Masanori Miyauchi Auditors Hiromu Fukada
  Masao Oka   Minoru Ikeda
  Satoshi Kawamoto  
  Yoshiharu Otuka    
  Naoki Atsumi    
  Shigeki Morinobu    
  Hiroshi Ueno    
  Hiroshi Ishikawa    
  Tomiko Hiraizumi    

 

General Counsels Kiyoaki Kikuchi Advisors Hiroshi Kitamura
  Shigeru Koino   Michio Mizoguchi
  Shoichi Kajima   Yuji Tsushima
  Akira Niwa   Makoto Kuroda
      Makoto Utumi
      Noboru Hatakeyama
      Yoshihiko Iwamatsu
      Kenichi Ito
      Masahiro Akiyama
      Hajime Irisawa
      Ukeru Magosaki