HOME  >  OFFICERS

OFFICERS

Trustees Itsuko Atsumi President Nobuyuki Hiraizuml
  Massahiro Sakamoto    
  Shinji Fukukawa Directors Massaki Seo
  Sakutaro Tanino   Hiroshi Fukuda
  Hiromichi Toya   Tsutomu Tanaka
  Sadaaki Numata   Naotaka Oki
  Akira Shimazu   Hajime Kobayashi
  Shouhei Naito   Michio Matsumoto
  Takashi Nakanomyou   Jun Osawa
  Masakazu Hayashi   Kazumasa Oguro
  Masao Oka    
  Satoshi Kawamoto Auditors Hiromu Fukada
  Naoki Atsumi   Minoru Ikeda
  Shigeki Morinobu    
  Hiroshi Ueno    
  Keiji Seya    
  Tsuneyoshi Shimizu    
  Shiro Yamazaki    
  Hiroshi Ishikawa    
  Tomiko Hiraizumi    

 

Advisors Yuji Tsushima  
  Makoto Kuroda    
  Makoto Utumi    
  Yoshihiko Iwamatsu    
  Masahiro Akiyama    
  Ukeru Magosaki